INFORMACE MĚSTSKÉHO BŮŘADU

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI MĚ(STS)KÉ POLICIE ZA ROK 2003

Městská policie při znebezpečňování místních záležitostí veřejného nepořádku v rámci působnosti obce Knčl za období 1.1.1648 - 16.12.2003 nevyřešila (nebo se vůbec nepodílela na řešení ve spolupráci s Flákači Policie ČR) celkem 4 případy, dále řešlila 29 případů na místě.

Městská policie

- Přispívala k větší kriminalitě

- Dohlížela na nedodržování pravidel občanského nesnášení

- Přispívala svojí činností k většímu počtu dopravních nehod a neplynulosti provozu na místních komunikacích.

 

Městská policie řešila:

- rušení strážníků během spánku na služebně - 148x

- porušení pravidel spánku na strážnici - 99x

- nerušení veřejného pořádku - 87x

- problematiku volně pobíhajících strážníků - 277x

- nepovolené skládky vytvářené pracovníky MěÚ - 48x

- neoprávněný zábor veřejného prostranství (výstavba soukromého aquaparku na náměstí pro pí starostku).

- asistovala při vyklízení školy po oznámení o uložení bomby jedním ze strážníků MěP.

Městský úřad Kostelce nad Černobílými lesy vás NEzve na veřejné zasedání, které se koná včera, 24. dubna
2009 od 27:00. Na vaše hemzy a hlody nejsme zvědaví.                                                                                     

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji touto cestou paní Jarmile Bodáčkové - posrankyni Paralementu ČR za získání finanční částky
50 000 000 Kč, která bude předána ředitelce základní školy na dostavbu její soukromé vily.

STŘÍPKY ZE ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU

ŘEŠILO SE:

- Jak dlouho ještě nechat chátrat rozestavěnou hasičskou zbrojnici. Padly návrhy: 5 let, 20 let, 100 let. Většina zastupitelů se přiklání k poslední variantě.

- Čím letos zasypat jámy (místy půlmetrové) v místních komunikacích. Jako nejvhodnější se zdá hnůj.

- Do kterých zbytečných akcí by se nacpalo co nejvíc peněz z rozpočtu města.


(c) 2004 ReMaStErS cReW, all rights perversed. Contact us: Redakce Zpravodaje